FILER

PENTRU REZULTATE EXCELENTE

COMPONENT DE BAZĂ PENTRU MIXTURI ASFALTICE

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CALITATEA SOLURILOR

APORT CRESCUT DE CALCIU PENTRU AMENDAMENTE AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE

MAI MULTĂ REZISTENȚĂ

Filerul de calcar este componentul de bază pentru prepararea mixurilor asfaltice și nu numai. El se utilizează în construcțiile civile și industriale, unde este esențial în prepararea mixurilor bituminoase pentru pardoseli și izolații, precum și în industria materialelor de construcții, pentru producerea de adezivi, chituri și gleturi fine pentru lucrări de finisaje.

Obținut prin măcinarea uscată a pietrei de calcar cu un conținut ridicat de carbonat de calciu, el este depozitat în silozuri de mare capacitate, în condiții optime, pentru a-și păstra intacte proprietățile fizico-chimice ce oferă mai multă rezistență produselor finite.

DOMENII DE UTILIZARE ALE FILERULUI

  • Prepararea mixurilor bituminoase pentru drumuri, pardoseli, izolații, etc.
  • Prepararea masticurilor bituminoase;
  • Protecția de suprafață a produselor hidroizolante bituminoase;
  • Pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate în construcția șoselelor, a aeroporturilor și alte zone cu trafic;
  • Prepararea mortarelor, vopselelor și adezivilor.

TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

  • Filerul de calcar trebuie ferit de acțiunea umezelii și impurificării cu materii străine pe timpul transportului, manipulării și depozitării;
  • Filerul se transportă în vagoane cisternă cu descărcare pneumatică, special destinate acestui scop;
  • Filerul se depozitează în silozuri etanșe;